Wat is logopedie?

Praten is een zeer alledaagse menselijke bezigheid. Het is een belangrijk onderdeel van onze communicatie met anderen. Problemen met praten leidt al snel tot moeilijkheden in de omgang met andere mensen. De logopedist helpt mensen die problemen hebben met het spreken, in de breedste zin van het woord. De logopedist houdt zich namelijk bezig met alle aspecten van de communicatie. Zij behandelt kinderen en volwassenen met stoornissen op het gebied van slikken, adem en stem, taal, spraak, gehoor en communicatie. De logopedist doet onderzoek, adviseert, geeft voorlichting, werkt preventief en instrueert/begeleidt partners, familieleden, leerkrachten en verzorgers van cliënten.

Logopedie houdt dus in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen.

© Logopedie Doelgericht - Hilversum
websdesign: Scriptus-Design